REKOMENDACIJA

Kiekvienai klasei/kiekvienam mokiniui rekomenduojama aplankyti 4 Vilniaus istorijos, kultūros, architektūros, urbanistikos, gamtos objektus. LANKYMO TIKSLAS – pažinti Vilnių, plėsti savo akiratį, praplėsti ugdymo turinį, įgytas žinias naudojant įvairių dalykų pamokose. BŪTINA aplankyti po vieną Vilniaus bažnyčių, muziejų, vieną urbanistikos paminklą, vieną paminklą, skirtą senojo Vilniaus (XIV – XVIII a.) iškilaus asmens ar įvykio įamžinimui bei atlikti nurodytas užduotis.